Ngục tối (Dungeon)

Kamaloka (Kama)

Điều kiện: LVL 86+ và 50 PvP(s)

  • Kama đi được mỗi ngày. Sau 14h là reset time qua ngày mới.
  • Kama được thiết kế để newbie có thể nhanh chóng lên đồ và level, vì con boss drop khá nhiều exp và cho rất nhiều item. Để đi kama bạn cần 1 party thường là 2 DD(s) và 1 BS. Sau khi đánh hết 2 tầng, bạn sẽ được tele vào room boss cuối, trong room này sẽ xuất hiện ngẫu nhiên 1 trong 2 boss Fighter và Mage với drop list khác nhau.

Ngoài ra, nhằm tăng tính thử thách và bớt nhàm chán khi đi kama quá dễ dàng, bạn sẽ có cơ hội gặp 1 party gồm Faris, Kameal Male và Healer.

Dragon Valley Cave (DVC)

Điều kiện: LVL 87+ và 100 PvP(s)

DVC đi 3 ngày 1 lần.
Thời gian đi tối đa là 2 tiếng
Cần 1 PT 7 người với đầy đủ tank, bs và dd. Party bạn sẽ bắt đầu ở cửa hang Antharas, đánh quái giữa đường để vào sâu bên trong cho tới khi gặp 2 con boss là Rinma và Darion. Chú ý khi đánh Rinma bạn không nên AFK, nó có kỹ năng làm rối đội hình, ép các member trong nhóm đánh lẫn nhau. Còn Darion thì cứ tập trung dọn đệ trước vì đệ không respawn, sau đó đến trùm cuối. Item rớt trong đây rất ngon gồm LEWS, LEAS, Divine Tomb of LV90… có thể rớt từ quái dọc đường, boss cũng rớt LEWS, LEAS, kèm theo đó là Dread Weapon và Armor Legacy Dread.

RaidBoss Instance (Aden)

Điều kiện: LVL 87+, 800 PvP(s) và 50+ Fame
Aden đi 1 tuần 1 lần.
Thời gian giới hạn là 80 phút.
Cần 1 PT 7, 8 người với đầy đủ tank, bs và dd. Không như DVC phải giết mob giữa đường để vô tới chỗ boss, chỉ cần chạy 1 mạch vào giết boss thôi.

Lưu ý:
Aden sẽ reset time vào Chủ nhật lúc 14h, bất kể bạn đi ngày nào trong tuần, cứ đến Chủ nhật là tính sang tuần mới.

Đồ đạc lụm trong DVC và Aden chỉ giao dịch mua bán trong party với nhau, đem ra ngoài mặc định là untradable. Đối với Titanium rune, Dread rune, Divine Tomb LVL90 có thể trade thoải mái ở ngoài.

Để check thời gian đi instance, bạn gõ lệnh /instancezone