Nâng cấp vật phẩm tùy chỉnh

Hệ thống nâng cấp vật phẩm tại L2PrideVN là một hệ thống đặc biệt. Hầu hết mọi vật phẩm và mọi mốc Enchant sẽ có tỉ lệ thành công hoặc thất bại khác nhau. Ngoài giấy nâng cấp thông thường, L2PrideVN đã phát triển một số giấy nâng cấp đặc biệt:

[​IMG]

Ngoài ra, khi bạn đặt một vật phẩm vào khung nâng cấp, bạn sẽ thấy chi tiết tỉ lệ thành công hoặc thất bại và vật phẩm đó sẽ được nâng cấp tối đa là bao nhiêu. Tất cả mọi thứ là trong thông báo hệ thống.

[​IMG]