Hệ thống Kết hôn

Kết hôn giữa 2 nhân vật với nhau, bạn sẽ có nhiều kỹ năng hỗ trợ cho nhau, số lượng tăng dần theo thời gian.

[​IMG] Intimate Defens – Buff P.def và M.def cho vợ/chồng của bạn.

[​IMG] Love & Range – Giận dữ lúc vợ/chồng bạn gần chết. Xài được khi vợ/chồng ở trong phạm vi 600 range và < 25% HP.

[​IMG]  Nuptial Rush – Ngay lập tức lao tới vợ/chồng bạn. Xài được khi khoảng cách giữa 2 người là 900 range.

[​IMG] Honeymoon – Regen HP cho cả 2 người. Xài được khi 2 người đứng sát bên nhau.

[​IMG] Rekindle – Hồi sinh nhanh vợ/chồng bạn khi chết.

– Để teleport tới nơi vợ/chồng bạn đang đứng, gõ lệnh .gotolove
Trong L2PrideVN, chúng ta có rất nhiều item không giao dịch được, kết hôn giúp chúng ta giải quyết vấn đề này. Nhưng thời gian kết hôn phải trên 128 ngày ( tức là hơn 4 tháng )
Để kiểm tra thời gian kết hôn được bao lâu, gõ lệnh .marrytime